تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


خدمات دانشجویی  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی در مشهد  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی در مشهد  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی در مشهد  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی در مشهد  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی در مشهد  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی در مشهد  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی در مشهد  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

خدمات دانشجویی در مشهد  

چاپ دیجیتال قدیمی
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه چاپ وتکثیر،از موسسات آموزشی و انتشاراتی ،مدارس، دانشگاه ها، بانکها و ادارات دولتی و خصوصی دعوت به همکاری می نماید.
پرینت جزوات به قیمت کپی کپی جزوات به قیمت ارزان صحافی جزوات دانشگاهی صحافی کتاب، پایان نامه
 کوهسنگی 3 پلاک 3
09152021045

ادامه مطلب  

مجموعه جزوات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در تمامی گرایش های زیست شناسی (وزارت علوم-وزارت بهداشت)  

دوستان، بنده با کمک دوستان رتبه برترم در این سال ها سعی کرده ایم مجموعه ای از جزوات خودمان و دیگر رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی زیست شناسی در تمامی گرایش ها را چه برای کنکور های وزارت علوم و چه بهداشت و دانشگاه آزاد، فراهم آوریم. این جزوات همگی نوشته شده توسط رتبه های زیر 10 کنکور های مختلف است که این جزوات را برای مطالعات شخصی و خصوصی خود نوشته، گردآوری و  خلاصه بندی کرده اند. (حتی بعضی از این جزوات به دست خط خود آنها می باشد

ادامه مطلب  

منابع آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد و سراسری 96  

منابع آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد و سراسری 96
منابع آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد و سراسری ۹۶ طبق آخرین دفترچه کنکوری ارسال می گردد.منابع آزمون دکتری حسابداری – دانشگاه آزاد | دکتری حسابداری سراسری
مواد امتحانی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد و سراسری ۱۳۹۶دروس در سطح کارشناسی :– آمار– ریاضی– حسابرسیدروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد :– حسابداری مدیریت– تئوری های حسابداری– استعداد تحصیلی– زبان انگلیسیرشته ‌های پذیرنده در آزمون

ادامه مطلب  

دریافت رایگان منابع و جزوات دکتری  

جهت دریافت رایگان بخشهایی از منابع درسی ، جزوات و سوالات آزمون :: فقط کافیست "ایمیلتان، رشته و گرایش ؛ دانشگاه آزاد یا سراسری" را به سامانه پیامکی ۸۰۰|۸۰۰|۴۰۰۰|۱۰۰۰ پیامک فرمائید؛ بعد از بررسی و طبق اولویت های ارسال پیامک ، بین 30 دقیقه تا 6 روز کاری به ایمیل اس ام اس شده فرستاده می شود.

ادامه مطلب  

جزوات جزوه روش تحقیق آمار مدیریت استراتژیک آلودگی های صنعتی  

دروس تک درس / تک جزوه - قابل ذکر است که رشته های قید شده در بالا هم بصورت تکی و هم بصورت کلی بفروش می رسند.جزوات و جزوه ریاضیات عمومی 1ریاضیات عمومی 2ریاضیات عمومی 3ریاضیات مهندسیفیزیک عمومی 1فیزیک عمومی 2فیزیک عمومیتحقیق در عملیات 1تحقیق در عملیات 2معادلات دیفرانسیل
جزوات و جزوه روش تحقیق رشته های علوم انسانی مثل مدیریتجزوات و جزوه روش تحقیق در جغرافیاجزوات و جزوه آمار / نکته و تست آمارجزوات و جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریتجزوات و جزوه آمار

ادامه مطلب  

پکیج دکتری علوم دام 96  

منابع دکتری علوم دامی کد 2424پکیج دکتری علوم دام 96
دروس در سطح کارشناسی :جزوات و جزوه بیوشیمیجزوات و جزوه آمارجزوات و جزوه طرح های آزمایشاتجزوات و جزوه ژنتیک دامجزوات و جزوه اصلاح دام
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد :جزوات و جزوه بیوشیمی تکمیلیجزوات و جزوه فیزیولوژی تکمیلیجزوات و جزوه تغذیه تکمیلی
جزوات و جزوه استعداد تحصیلیجزوات و جزوه زبان انگلیسی
رشته ‌های پذیرنده در آزمون دکتری 96 :دکتری رشته فیزیولوژی دامدکتری رشته تغذیه دامدکتری رشت

ادامه مطلب  

پکیج دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 96  

منابع دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی کد 2431پکیج دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 96
دروس در سطح کارشناسی :جزوات و جزوه آمارجزوات و جزوه طرح آزمایش هاجزوات و جزوه ژنتیکجزوات و جزوه اصلاح نباتات
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد :جزوات و جزوه ژنتیک پیشرفتهجزوات و جزوه ژنتیک کمیجزوات و جزوه به نژادی پیشرفته ( اصلاح نباتات تکمیلی )جزوات و جزوه بیومتری
جزوات و جزوه استعداد تحصیلیجزوات و جزوه زبان انگلیسی
رشته ‌های پذیرنده در آزمون دکتری 96 :دکتری رشته ژنت

ادامه مطلب  

منابع دکتری علوم و مهندسی باغبانی 96  

منابع دکتری علوم و مهندسی باغبانی کد 2406پکیج دکتری باغبانی 96
دروس در سطح کارشناسی :جزوات و جزوه فیزیولوژی گیاهیجزوات و جزوه فیزیولوژی پس از برداشتجزوات و جزوه اصول تولید گیاهان باغبانیجزوات و جزوه ژنتیکجزوات و جزوه اصلاح گیاهان باغبانی
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد :جزوات و جزوه تغذیهجزوات و جزوه متابولیسم در گیاهان باغبانیجزوات و جزوه مواد تنظیم کننده رشد گیاهیجزوات و جزوه اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان
جزوات و جزوه استعداد تحصیلیجز

ادامه مطلب  

منابع دکتری مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا 96  

منابع دکتری مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا 96 کد 2346دروس در سطح کارشناسی : جزوات و جزوه ریاضیات عمومی 1 و 2 - جزوات و جزوه معادلات دیفرانسیلدروس در سطح کارشناسی ارشد : جزوات و جزوه آلودگی هوا
2- جزوات و جزوه استعداد تحصیلی3-  جزوات و جزوه زبان انگلیسی
منابع دکتری رشته مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا 1396
پی دی اف PDF جزوات مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا 1396
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این رشته شرکت کنند:تمامی رشته ها
تلفن های فروش و

ادامه مطلب  

پکیج دکتری حسابداری 96  

منابع دکتری حسابداری کد 2173پکیج دکتری حسابداری 96
دروس در سطح کارشناسی :جزوات و جزوه آمارجزوات و جزوه ریاضیجزوات و جزوه حسابرسی
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد :جزوات و جزوه حسابداری مدیریتجزوات و جزوه تئوری های حسابداری
جزوات و جزوه استعداد تحصیلیجزوات و جزوه زبان انگلیسی
رشته ‌های پذیرنده در آزمون دکتری 96 :دکتری رشته حسابداری
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این رشته شرکت کنند :حسابداری ، مدیریت مالی و علوم مالی ، تمامی گ

ادامه مطلب  

پکیج دکتری اقتصاد کشاورزی 96  

منابع دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی کد 2416پکیج دکتری اقتصاد کشاورزی 96
دروس در سطح کارشناسی :جزوات و جزوه اقتصاد خردجزوات و جزوه اقتصاد سنجیجزوات و جزوه اقتصاد توسعه کشاورزی
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد :جزوات و جزوه اقتصاد خرد تکمیلیجزوات و جزوه اقتصاد سنجی تکمیلی 1جزوات و جزوه اقتصاد کلان تکمیلی
جزوات و جزوه استعداد تحصیلیجزوات و جزوه زبان انگلیسی
رشته ‌های پذیرنده در آزمون دکتری 96 :دکتری رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی سیاست و توسعه کشاور

ادامه مطلب  

منابع دکتری مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد  

منابع دکتری مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد کد 2345پکیج دکتری مواد زائد جامد 96
دروس در سطح کارشناسی :جزوات و جزوه ریاضیات عمومی 1جزوات و جزوه ریاضیات عمومی 2جزوات و جزوه معادلات دیفرانسیل
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد :جزوات و جزوه پسماند
جزوات و جزوه استعداد تحصیلیجزوات و جزوه زبان انگلیسی
رشته ‌های پذیرنده در آزمون دکتری 96 :دکتری رشته مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این رشته شرکت کنند:تم

ادامه مطلب  

جزوات و منابع دکتری کشاورزی 96 باغبانی علوم دامی زراعت اقتصاد کشاورزی  

جزوات و منابع دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم کد 2404جزوات و منابع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی کد 2405جزوات و منابع کنکور دکتری علوم و مهندسی باغبانی کد 2406جزوات و منابع کنکور دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی کد 2412جزوات و منابع کنکور دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی کد 2416جزوات و منابع آزمون دکتری علوم دامی کد 2424 (فیزیولوژی دام ؛ تغذیه دام ؛ اصلاح نژاد دام ؛ علوم طیور )جزوات و منابع آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی کد 2431جزوات و منابع آزمون دکتری

ادامه مطلب  

منابع دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی 96  

منابع دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی کد 2412
پکیج دکتری صنایع غذایی 96
 
دروس در سطح کارشناسی :
جزوات و جزوه شیمی مواد غذایی
جزوات و جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی
جزوات و جزوه اصول مهندسی صنایع غذایی
جزوات و جزوه تکنولوژی مواد غذایی
 
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد :
جزوات و جزوه میکروبیولوژی صنعتی
جزوات و جزوه خواص فیزیکی مواد غذایی
جزوات و جزوه روش های نوین آزمایشگاهی
جزوات و جزوه انتقال جرم در صنایع غذایی
جزوات و جزوه حرارت در صنایع غذایی


ادامه مطلب  

جزوات و نکات مهمی برای دانلود  

در این قسمت جزوات و نکات مهمی را که برای موفقیت در آزمون میتوانید از آنها استفاده نمایید
برای دانلود قرار داده ام ،در صورتی که سوال و نظری درباره این موارد داشتید در همین قسمت
جوابگوی سوالاتتان خواهم بود
برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..

ادامه مطلب  

جزوات گیم تئوری  

نظریه بازی ها (Game Theory) حوزه ای از ریاضیات کاربردی است که در بستر علم اقتصاد توسعه یافته و به مطالعه رفتار راهبردی بین عوامل عقلانی» می پردازد. رفتار راهبردی، زمانی بروز می کند که مطلوبیت هرعامل، نه فقط به راهبرد انتخاب شده توسط خود وی بلکه به راهبرد انتخاب شده توسط بازیگران دیگر همبستگی داشته باشد. زندگی روزمره ما، مثال های بی شمار از چنین وضعیت هایی دارد که از جمله آن ها می توان به مذاکرات تجاری بین دو کشور، جنگ تبلیغاتی بین دو شرکت رقیب، را

ادامه مطلب  

جزوات کاربردی فنون روابط عمومی، برگزاری نمایشگاه و برگزاری همایش یا سمینار  

دانشجویان محترم کارشناسی روابط عمومی درس مدیریت روابط عمومی جزوات زیر را برای استفاده با فرمت پی دی اف دریافت نمایند.
۱- جزوه کامل اصول و تکنیکهای روابط عمومی کلاسیک و مدرن
۲- نمونه موردی برنامه ریزی برای برگزاری یک همایش یا سمینار علمی
۳- جزوه اصول علمی برگزاری نمایشگاه
4- تقویم مناسبتها و برنامه ریزی سال 90 روابط عمومی ( نمونه موردی)

ادامه مطلب  

تقریرات حکمت اشراق 1  

سلام. تقریرات درس حکمت اشراق 1 مربوط به دو جلسه اول از طریق لینک زیر قابل دانلود است. از تأخیر پیش آمده عذرخواهی می کنم. ضمناً تتمه ی جزوات درس های حکمت اشراق 2 و مشاء 2 به زودی در وبلاگ بارگذاری خواهد شد. إنشاءالله
http://uplod.ir/by4wm0u7y20e/اشراق_الف.pdf.htm

ادامه مطلب  

تبریک سال جدید تحصیلی نیمسال اول 1395-1396  

با سلام و ارزوی داشتن سال تحصیلی مملو از موفقیت و بهروزی برای دانشجویان عزیز 
امیدوارم با همکاری و تلاش شما عزیزان سالی موفق در کنار هم داشته باشیم 
منابع و جزوات مربوط به دروس و دانشگاههای مختلف در حال اماده سازی و اصلاح میباشد که به زودی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت 

ادامه مطلب  

فایلهای مدیریت کسب و کار  

 http://mcpuast.blogsky.com/1395/08/29/post-9/مقررات-صادرات-و-واردات-و-ثبت-سفارش-استاد-نیک-بین-ترم-پائیز-95 http://mcpuast.blogsky.com/1395/08/29/post-3/برنامه-ریزی-و-مدیریت-پروژه http://mcpuast.blogsky.com/1395/08/29/post-1/جزوات-درس-کارآفرینی-استاد-نیک-بین-ترم-پائیز-95 http://mcpuast.blogsky.com/1395/08/29/post-6/http://mcpuast.blogsky.com/1395/08/29/post-8/مدیریت-بازاریابی-و-خدمات-استاد-مرادی-ترم-پائیز95

ادامه مطلب  

آغاز به کار وبلاگ  

« بسمه تعالی »
این وبلاگ به همت کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بندرانزلی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1395 به منظور درج اخبار کانون از قبیل زمانبندی کلاس ها،برنامه ها و همچنین دانلود جزوات و فیلم های آموزشی و  ... راه اندازی شده است .
 
 

ادامه مطلب  

دریافت جزوات و مطالب مربوط به درس" سواد رسانه‌ای" برای امتحانات میان ترم و پایان ترم  

دریافت جزوات درس " سواد رسانه‌ای" برای میان ترم و پایان ترم دانشجویان کارشناسی مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی
1- مجموعه مقالات سواد رسانه‎ای  و اینجا برای میان ترم  
2- تفکر و سواد رسانه‌ای برای  مطالعه آزاد ( کتاب درسی دوره دبیرستان)
3- خلاصه چهار فصل اول کتاب سواد رسانه‎ای؛ درآمدی بر یادگیری و سنجش  برای پایان ترم
4- جزوه سواد رسانه ای( نویسنده ناشناس)  برای پایان ترم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام