تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


 

ما تفاوت زیادی باهم داریم!مثلا لباس هایمانبه گمانم تو روشن می پوشی،من اما تیرهقدم هایمانبه گمانم تو سریع برمی داری،من اما آرامیا مثلا حرف زدن هایمانتو خوش صحبتی،من اما پُر حرفولی ماحتما تفاهم زیادی باهم داریم مثل اینكه دلمان تنگ هم نشود،یك حسی قلقلك میكند كه باشم كه سرك بكشی
که وقتی اسم دیگری در ذهنمان تداعی ميشود ناخوادگاه آن لبخند محزون پدیدار ميشود...
تفاوت هایمان، گوشه ای می نشینند و تفاهم ها پیروز میشوند...
+تاریخ تولدت كلیده قفلیه ك

ادامه مطلب  

گاهی ...  

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود گاهی نميشود که نميشود که نميشود
گاهی بساط عیش خودش جور ميشودگاهی دگر تهیه بدستور ميشود
گه جور ميشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست گاهی تمام شهر گدای تو ميشود
گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود
گاهی تمام آبی این آسمان مایکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر

ادامه مطلب  

 

ميشود بغلم کنی؟؟محکم،از آنهایی که سرم چفت شود روی قلبت و حتی هوا هم بینمان نباشد...ميشود بغلم کنی؟؟دلم تنگ استبرای بوی تنت،برای دستانت که دورم گره شودو برای حس امنیتی که آغوشت دارد...ميشود بغلم کنی؟؟هیچ نگویی،فقط روی موهایم بوسه بکاری و بگذاری گریه کنم...و آرام در گوشم بگویی مگر من نباشم که اینجور گریه کنی ميشود بغلم کنی؟؟تمام شهر میدانند از تو هم پنهان نیست، من به تو معتادم...

ادامه مطلب  

همسايه روبه رو  

همسایه رو به رویمان یك خانه قدیمی با پنجره های رنگی حصیر دار و یك حوض ابی بزرگ رنگ و رو رفته و ستون های هخامنشی كه كنده كاری هایش افتاده و خراب شدهاما باران كه میزند، كاشی های حیاط رنگ میگیرند و ان حیاط شاید هزار متری سبزِ بهشتی ميشود و پر از حس های خوبچند بار خواستم بروم درشان را بزنم و بگویم ميشود بیایم حوضتان را رنگ كنم و از ستون هایتان گل های رنگارنگ بیاویزم و آن گوشه ایوان صندلی بگذارم حداقل عصر خودتان دلتان نگیرد در این بهشت بی رنگ و رو ا

ادامه مطلب  

اذر ماه..خاطرات..دو سالگي...خوش امدي  

١٨ آذرماه بود ،سال ٩٣...نمایشگاه....
عزیز قصه های من ،روزهای من با تو میگذرد و انگار همین دیروز بود كه فقط یك نگاه از من و تو ،"ما" ساخت..
آذر امسال تلاقی عاشقانه ی نگاهمان دوساله ميشود...
كاش زودتر میامدی،كاش زودتر سهم من میشدی...
 ما هنوز راه های نرفته ی زیادی داریم كه باید برویم...من و تو به جهان یك داستان عاشقانه بدهكاریم
اذر عزیزم مبارك دل عاشقمان باشی...محمدم مبارك دلم باشی...

ادامه مطلب  

 

عجیب روز هاى غریبیست اینروزها برایم
دل كندن از عزیزانم برایم سخت است انها هم غمگین اند خواهر هفت ساله ام مدام بهانه میگیرد :اجى راه دور نرو دلم برایت تنگ ميشود و كودكانه بغض میكند و اشك میریزد كیف مدرسه اش را اماده میكند و میگوید منم با تو میایم ؛شب ها تخت خالى ات راببینم ناراحت میشوم ،كم كم اشك مرا هم در میاورد من فقط یك دختر هجده ساله ام  اما براى ادامه تحصلیم ناچارم به شهر دور و خوابگاه پناه ببرم ...تك و تنها...
چمدانم را اماده كردم  

ادامه مطلب  

اربعین نامه...  

قدم به قدم که جلوتر میروی
قلبت نا آرام تر ميشود
انگار توان ماندن ندارد دیگر
در پس قفس استخوانی سينه ات
نفس نفس میزند برای پرواز
عمود به عمود
راه به راه
چشمانت شروع میکنند به باریدن
چه زیبا رسوایت میکنند
اشکانت که میریزند
چشمانت که تار میشوند
در پس پرده ای به این زیبایی
دیدن دارد رخ یار
کاش میشد زمان را همان لحظه نگه داشت تا آخر دنیا
تا آخر دنیا
چنان صدای التماس دخترک در گوشت طنین می افکند که زانویت سست ميشود
که یک شب مهمانش باشی
یاد دست های لر

ادامه مطلب  

اسنورکل  

اسنورکل وسیله ای است که در خودروهای دودیفراسنیل مورد استفاده قرار میگیرد،این قطعه به وردی هوای کاربراتور و یا ان‍ژکتور متصل شده و در مناطقی که آب از حد استاندارد بالاتر است مانع ورود آب به موتور و خاموش شدن موتور ميشود و هوا از بالای خودور وارد خودرو موتور ميشود.تقریبا شرکت های برای اکثر خودروهای دودیفرانسیل این قطعه را تولید میکنند.

ادامه مطلب  

انواع خشونت  

چند منبع خشونت عبارتند از کم خوابی وفضای مجازی و هرج مرج و...باشد 
 
 
کم خوابی :کم خوابی در انسان ها یا دیر خوابیدن باعث سر درد وحالت تحو و به عصبانی شدن یا خشم گین شدن خطم ميشود . و این خشم باعث تند خو شدن می شود یا به معنی دیگر باعث بد رفتاری بدلفظی و دیگر عوامل خشونت ميشود 

ادامه مطلب  

شادی , غم  

مهم ترین چیزی که یک انیان میتواند خلق کن شادیست .زیرا دنیای اطراف ما به اندازه تمام وسعتش غصه و اندوه برای ما فراهم نموده است .و آدمی هرچه بیشتر میفهمد و از لحاظ سنی هم بزرگتر ميشود ناخواسته بر غم و اندوهش افزوده ميشود .تا هنگامی که کودک است نگرانی اینکه زمانی مادر نباشد.در نوجوانی نگرانی و اندوه اینکه روزی پدر نباشد .در دوران جوانی غم تنهائی و شاید عاشقی .عاشق که شد و ازدواج کرد غم فردای همسر و خانواده .بچه دار ميشود دغدغه و هم وغم بزرگ کردن و

ادامه مطلب  

اصلا رقیه نه ، مثلا دختر خودت ...  

 
اصلا رقیه نه ، مثلا دختر خودت ؛
یک شب میان کوچه بماند ،چه ميشود ؟؟؟
اصلا بدون کفش ،توی بیابان ،
اصلا رقیه نه ، مثلا دختر خودت ؛
یک شب میان کوچه بماند ،چه ميشود ؟؟؟
اصلا بدون کفش ،توی بیابان ،پیاده نه !!!
در راه خانه تشنه بماند ،چه ميشود ؟؟؟
دزدی از او به سیلی و شلاق و فحش ،نه !
تنها به زور گوشواره بگیرد ،چه ميشود ؟؟؟
گیریم خیمه نه ،خانه و یا سرپناه ،نه !
یک شعله پیرهنش را بگیرد ، چه ميشود ؟؟؟
در بین شهر ،توی شلوغی ،همیشه ،نه !
یک شب که نیستی ،به

ادامه مطلب  

و شاید...  

و آن زمان که از خویشتن خویش دور میشوی
و دل به باد می سپاری
زندگی برایت بی معنا ميشود
و خنده هایت محو ميشود
روزی به خود می آیی که دیگر دیر است برای هر بارگشتی
 
و آن زمان که دلت مرد
دیگر به دنبال زنده کردنش نباش
چونان چینی بند زده ای است
که تا ابد شکسته خواهد ماند
 
من از یاد رفتم
حتی برای خودم
و دلم به هیچ نفسی وابسته نیست
گفتم و گذشتم 
 
دیگر قطره اشکی نیست
و اگر هست از سر دلتنگی برای تنهایی است
 
شاید روزی نسیمی صورتم را نوازش دهد
و من آرام گیرم ب

ادامه مطلب  

 

مدام اخبار خوب مخابره میكنم براى خانواده،اینكه خوش میگذرد همه چیز خوب است و هیچ مشكلى ندارم،نه دغدغه ى غذاى فردایم نه دغدغه ى كمبود اب براى استحمام و نظافت،نه دغدغه ى تنهایى و از پس كارهایم بر نیامدن ،نمیدانم شاید اینها را نه فقط به خاطر خانواده بلكه به خاطر خودم هم كه شده میگویم شاید تلقینى شود و باور كنم اینگونه هست و خواهد شد.
راستش سختى هایى كشیدم در این مدت كوتاه كه اندك تغییراتى در من ایجاد كرده احساسش میكنم، صبور شدم به قول دوست مجازى

ادامه مطلب  

سنگ دهبید  

سنگ دهبید ،  نماد بی قانونی و سواستفاده ی بازیگران قدرت و مافیای سنگ در صنعت بیمار سنگ است 
سنگ دهبید در سلطه ی مجموعه ی فاسدی قرار دارد که با فریب ادارات مربوطه از میزان تولید تا میزان درآمد با پنهانکاری دست به چپاول منابع ملی می زند 
سنگ دهبید به جای اشتغال زایی و تولید ناخالصی ملی باعث ایجاد فاصله ی طبقاتی و تبعیض گردیده است 
سنگ دهبید عامل از بین رفتن استعدادها و زیرساخت های حداقلی در مسیر پیشرفت منطقه شده است 
سنگ دهبید به صورت خام صادر

ادامه مطلب  

حسابداری تعهدی  

حسابداری تعهدی
در حسابداری تعهدی درآمدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها به حساب منظور می شود ( اگرچه وجوه نقد حاصل از فروش کالا و خدمات مذکور در سال های مالی قبل یا بعد از فروش دریافت شود ) و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور میگردد  ( اگرچه بهای کالاها و خدمات مزبور در سال های مالی قبل یا بعد از خرید پرداخت شود ) به عبارت دیگر در این مبنا صرف نظر از انجام یا عدم انجام هرگونه دریافت و پرداخت درآمدها در دوره تحقق

ادامه مطلب  

کفسابی بتن & ساب زنی & کفساب & سنگسابی و قیمت کفسابی  

در کفسابی بتن سه ساب اصلی استفاده ميشود که کفساب الماس میباشد که در اول کفسابی از الماس زبرتر استفاده ميشود و در مرحله دوم از الماس نرمتر استفاده شده و کفسابی انجام ميشود و در مرحله سوم کفسابی از الماس نرم استفاده ميشود ضمنا برای صیغلی کردن بتن فوق میتوان از سنگسابی های دیگر بعد از اتمام کفسابی الماس استفاده کرد و به صورت نمره بندی ساب زده تا بتن را به سطحی کاملا صاف و همانند سنگ در آورد این مرحله از کف سابی نیاز به تخصص بالایی دارد که گروه ک

ادامه مطلب  

حسابداری نقدی  

در حسابداری نقدی درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوط به حساب منظور می شود.در این مبنا تحقق یا قطعی شدن درآمد و تعهد یا وقوع هزینه که معمولا از آثار دریافت یا ارائه کالا و خدمات است در امر شناخت درآمدهاو هزینه ها مورد نمیابد زیرا شرط اصلی برای ثبت درآمدهاوصول آنها و برای ثبت هزینه ها پرداخت آنها محسوب ميشود.
صورت های مالی که با حسابداری نقدی تنظیم می شود معمولا فاقد حساب های دریافتنی و پرداختنی

ادامه مطلب  

کفسابی سنگ & دلایل کفسابی و سنگسابی & ساب زدن سنگ 09126340717  

دلایل بسیاری برای انجام دادن کفسابی سنگ یا ساب زنی وجود دارد که به چند نکته مهم از آن می پردازیم :
1.عدم تراز بودن سنگ ها و موزاییک ها که برای صاف شدن آنها کفسابی باید انجام شود 
2.برای از بین رفتن ملات ، سیمان ، چسب .گچ . رنگ و... از کفسابی استفاده ميشود 
3. براق و شفاف سازی سنگ از سنگ سابی استفاده ميشود 
4.ترمیم و بازسازی سنگ های قدیمی و کهنه و تبدیل آنها به سنگ نو 
5. برای صاف کردن فضاهایی که نیاز به لمینیت یا پارکت دارند  قبل از آن باید کف سابی سنگ

ادامه مطلب  

پرواز بهترین بهانه بود برای رفتن اما.....  

مهم نیست کجا مینویسی اما برای آنان بنویس که با خواندنت خواندند و
با گریستنت گریستند،
و برای کسی بنویس که تا ابد فرصت نوشتن به او را داشته باشی،
من باور دارم، ایمان دارم به این گفته ات که آنچه تمام ميشود هیچگاه نبوده 
است و آنچه آغاز ميشود هرگز پایان نخواهد یافت،
من دانه دانه کلماتت را زیسته ام.....همیشه خواهی بود.

ادامه مطلب  

لحن مثبت در بنر  

طی تحقیقات فراوان ثابت شده است که بکار بردن لحن مثبت  در طراحی بنر هم احساس خوبی را در مشتری ایجاد میکند هم برای برند اعتبار فراوانی را به ارمغان می آورد همین امر سبب ميشود که اعتماد مشتری به نسب زیاد تری به آن برند افزایش پیدا کند پس تا حد امکان سعی کنید لحن متن های بنر مثب باشد  اما این سوال به وجود می اید که مثبت بودن یعنی چه ؟ در  زیر به بررسی مثبت بود لحن بنر می پردازیم :
به عبارتی طراح بنراگر احساسات مخاطب را با متن و محتوای بنر درگیر بکنی

ادامه مطلب  

مرگ عزیز  

چ تلاش بیهوده ای برای زندگی کردن و روز و شب دوییدن و سر هم کلاه گذاشتن برای یک لقمه نون که معلوم نیست حلال است یا......که ان شالله حلال است
روز و شب از هم پیشی میگیرند و نگاه میکنی ماه نو ميشود و سر میچرخانی آخر سال شده ،همانند فاصله کوتاه جمعه و شنبه
چ سود که زندگی اونقدر کوتاست که فرصت هیچ لذتی رو بهت نمیده و یا اونقدر اون لذت کوتاست که مزش زیر دندانت هم بزور احساس ميشود
تلخ است میدانم
نوشته امروزم داغ دختر خاله جوانم هست که در جلو چشمانم جان داد

ادامه مطلب  

راننده  

گاهی بیا رد شو از اینجا ...
میدانم سرسبز و با نشاط نیست 
اما دلم را خوش کن به کمی توجه.
دروغ بلد نیستم پیش تو سریع دستم رو ميشود
اما نمیدانم چرا 
به جای این ها
بیشتر شبیه عابری هستم و تو راننده ی ماشین در گذر ..
انتظار میکشی دور شوم
برایت فرقی ندارد آن روز سر تا پا سیاه پوشیده باشم یا 
رنگ مورد علاقه ات ...
 

ادامه مطلب  

خشونت و بزهکاری در نوجوانی  

بزهکار به نوجوانی گفته ميشود که عملی غیر قانونی انجام داده است که برای بزرگسالان نیز جرم محسوب ميشود(دزدی، حمله قهر آمیز، تجاوز یا جنایت)،یا آنکه کاری کرده است که تنها برای نوجوانان جرم به حساب میاید(گریز از مدرسه، رابطه داشتن با اشخاص بد کار، نادیده گرفتن مقررات رفت و آمد، اصلاح ناپذیری). 
در این قسمت نخست زندگی یک نوجوان بزهکار را از ابتدای تولد تا نوجوانی بیان میکنیم. در بزهکار شدن این نوجوان بی شک خانواده یکی از موارد اصلی بوده است ، اما

ادامه مطلب  

چهل سالگی  

یکی از روزهای چهل سالگیت
در میان گیر و دار زندگی ملال اورت
لا به لای آلبوم عکسهایت
عکس دختری مو مشکی را پیدا میکنی
زندگی برای چند لحظه متوقف ميشود
و قبضهای برق و اب برایت بی اهمیت
تازه میفهمی بیست ساله پیش
چه بی رحمانه اورا
در هیاهوی زندگی جا گذاشتی!

ادامه مطلب  

 

حدس میزنم یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شوم همه چیز را فراموش کرده باشم ، برای همین همیشه سعی میکنم همه چیز را نوشته باشم . دستور پخت چند غذا ، جای قایم کردن پول ها، شماره کارت اعتباری ،شماره موبایل و تو را ...
پهلوی اسمت نوشته ام وقتی صدایم میزند انگار یک صفحه قدیمی روی گرامافون شروع به چرخیدن میکند ، انگار حسين قوامی شروع کند به خواندن تو ای پری کجایی...
نوشته ام دوست داشتنش شبیه قند است وقتی بیفتد در یک استکان کمر باریک شاه عباسی و نرم نرم آب ش

ادامه مطلب  

♫<581>♫  

ادم ها میتوانند رفتن را انتخاب کنند
و اصلا هم بی رحم به نظر نرسند.
گاهی رفتن رحم بزرگیست که دو نفر به یکدیگر میکنند
و ماندن شروع درد بی پایانی که هر روز عمیق تر عفونی تر ميشود...
ماندن به هر قیمتی درد خود ساخته ای ميشود
که از دست هیچ کس
 
دوست دارم لعنتی 

ادامه مطلب  

بازیهای رایانه ای  

مشکلات نواحی مچ ،گردن و پشت ،کودکانی راکه به مدت طولانی ازرایانه استفاده میکنند تهدیدمیکندزیرافرددریک وضعیت ثابت ساعتها می نشیندودرنتیجه ستون فقرات واستخوان بندی او دچارمشکل ميشود همچنین احساس سوزش وسفت شدن گردن کتف هاومچ دست ازدیگرعوارض کارنسبتآثابت وطولانی مدت بارایانه است.

ادامه مطلب  

وقتی خدا بخواد :)  

وقتی خدا بخواد میشه 8)
+وقتی شنبه نوبت آزت نباشه و استادای روز یکشنبه سمینار داشته باشن، فرصت بازگشت به خونه فراهم میشه =) و اینگونه ميشود که اکنون از خونه پست میذاریم 
++نمیدونم الان بخندم یا گریه کنم، فقط اینکه میدونم خدا خیلی مهربونه -____- مهربونه تا مثبت بی نهایت و من بینهایت شکر میکنم

ادامه مطلب  

انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی  

یک از اصول متداول حسابداری دولتی لزوم ایجاد و نگهداری حساب های مستقل برای منابع مالی و وجوهی است که طبق مقررات و مصارف معین تخصیص داده شده اند.به طوری که در صفحات قبل نیز توضیح داده شد هر حساب مستقل یک واحد مالی و حسابداری مستقل با مجموعه ای از حساب های متوازن میباشد که در آنها وجوه نقد و سایر دارایی ها بدهی ها و اندوخته ها مازاد به طور کلی منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیت ها و عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شد

ادامه مطلب  

تفاوت وب اپلیکیشن و وبسایت در طراحی سایت  

مطمئنا در دنیای IT و برنامه نویسی وب واژگان زیادی به گوش شما خورده است که از نظر شما دارای معانی یکسانی بوده اند دراین مقاله قصد داریم در مورد تفاوت ها و شباهت های وبسایت و وب اپلیکیشن در طراحی سایت با شما صحبت کنیم.
عموما وبسایت به یک برنامه کاربردی گفته می شود که در اینترنت ارائه ميشود و به ارائه ی اخبار یا توضیحاتی پیرامون یک خدمت می پردازد.                                                                                           

ادامه مطلب  

نظریه3  

انحطاط بشر از زمانی آغاز شد که فکر کرد باید به سمت چیزی برود که به آن علاقه دارد.
در واقع زمانی بشر از انسانیت خودش فاصله گرفت که هوس های زودگذر را نوعی علاقه به حساب آورد و سعی کرد تا آتها را بدست بیاورد. دراین زمان قوه کمال طلبی اش هم به کمکش میاید و مدام به هوس هایش اضافه میکند و همین ميشود که از آن انسان با عظمت ، تکه گوشتی پدید میاید که هیچ حیوانی به خوردن آن رغبت نمیکند. 
اولئک کالانعام ، بل هم اضل
 

ادامه مطلب  

حسابداری تعهدی تعدیل شده  

در حسابداری تعهدی تعدیل شده شناخت و ثبت درآمدها در حساب ها در دوره مالی انجام ميشود که در آن  دوره درآمد ( آماده در دسترس و اندازه گیری ) است.منظور از آماده و  در دسترس بودن درآمدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالی جاری یا مدتی کوتاه بعد از پایان دوره جاری است، به ترتیبی که پرداخت بدهی ها و تعهدات دوره جاری از محل درآمدهای مذکور میسر باشد.مفهوم قابل اندازه گیری بودن درآمدها آن است که مبلغ ریالی آنها را بتوان با دقت کافی جهت ثبت تعیین نمود.
در م

ادامه مطلب  

81  

 
تو عاشق خنده هایم بودی و من عاشق نگاهت! ترکیب قشنگی بود ؛ آن وقت ها تو میگفتی "صدای خنده هاتو دوست دارم" و من میگفتم "چشمای قهوه ای ِ مهربونت رو دوست دارم"  
عیبی ندارد که دیگر من نیستم که در چشم های مهربانت نگاه کنم و بخندم و تو نیستی که از خنده هایم دلت ضعف برود. مهم این است که وقتی نگاهت ... خنده هایم ... به یادمان بیاید لحظه ای کوتاه حسی خاص درونمان جاری ميشود ...

ادامه مطلب  

سنسور فشار گاز کولر  

سنسور فشار گاز کولر
 
با خراب شدن این سنسور اولین مورد در کارکرد فن ها به وجود میاید. بدین صورت که با زدن بلافاصله کولر فن ها روشن نميشود. و همچنین در زمانی که فشار گاز کولر بالا یا پایین بیاید دستور روشن و خاموش شدن به کولر رو نمیدهد و باعث اسیب جدی به کل مجموعه ميشود.نکته : این ایراد را میتوان با اطمینان از فشار استاندارد گاز کولر با روشن کردن کولر و گوش دادن به صدای کمپرسور کولر تشخیص داد . اگر کمپرسور به صورت مکرر قطع ووصل شود این سنسور خراب

ادامه مطلب  

 

بی خدا بودن بهتر از فریب دادن خود و بی ایمان قلبی بودن است .لا اقل ادم با خودش رو راست ميشود.لا اقل ادم هیچ توقع و انتظاری ندارد از کسی یا چیزی ب نام خدا. خودش می ماند و خودش .تنهایی بیکران و مطلق. حالا دیگر خودش خدای خودش می شود .میتوان به نسبت همان خدایی که قبلا می پرستید خودش خدا شود ...نمیدانم ولی به این بی خدایی که تازه به من رو کرده خوش بینم .شاید نوری باشد پشت این تاریکی .شاید همین بی خدایی مرا به ایمانی محکم و خدایی خدااااااا نزدیک تر کند .

ادامه مطلب  

 

چین و چروک صورت آدمها راوی بی صدای گذشته های گذشته است و روزهای نیامده آینده... اینکه بودن در جایی که همان دم دلت میخواهد گاهی اوقات آنقدر دور است! که به درازای یک عمر... این همه نبودن و این همه نشدنها الان دیده نمیشوند  اما سی سالها که بگذرد حتی اگر تو  نخواهی هم دیده ميشود بالاخره میرسد زمانی که باخودت زمزمه خواهی کرد خیلی دیر است! اما دیگران دیدندو شاید هم فهمیدند...حالا بماند که خیلی ها به حساب طبیعت آدمی خواهند گذاشت و سن و سال  و تو فقط

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام