تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.
آمار بیکارترین رشته های دانشگاهی

 
 
رشته حفاظت از محیط زیست، در صدر آمار بیکارترین رشته دانشگاهی و تربیت معلم جزو پرکارترین رشته های دانشگاهی قرار دارند.
 
حفاظت از محیط زیست با 49 درصد دانش آموخته بیکار در صدر جدول بیکار ترین رشته های دانشگاهی قرار دارد. مهر نیز درگزارش خود آورده که تربیت معلم با ۸ درصد دانش آموخته آمار بیشتری را به خود اختصاص داده است.به گزارش شبستان، پس از رشته حفاظت از محیط زیست، علوم رایانه با 40 درصد در رده دوم و هنر با 27 درصد در رده سوم قرار دارند و درپایین ترین رده آماری
ورود به کانال تلگرام