تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


آمار بیکارترین رشته های دانشگاهی

 
 
رشته حفاظت از محیط زیست، در صدر آمار بیکارترین رشته دانشگاهی و تربیت معلم جزو پرکارترین رشته های دانشگاهی قرار دارند.
 
حفاظت از محیط زیست با 49 درصد دانش آموخته بیکار در صدر جدول بیکار ترین رشته های دانشگاهی قرار دارد. مهر نیز درگزارش خود آورده که تربیت معلم با ۸ درصد دانش آموخته آمار بیشتری را به خود اختصاص داده است.به گزارش شبستان، پس از رشته حفاظت از محیط زیست، علوم رایانه با 40 درصد در رده دوم و هنر با 27 درصد در رده سوم قرار دارند و درپایین ترین رده آماری